Близо 2,5 млн. лв предоставя правителството за спорт в училищата и детските градини, 42 000 лв идват в област Ловеч

Реклама

Правителството одобри отпускането на 2 429 511 лева за физическо възпитание и спорт за общинските детски градини и училища и за държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката. Средствата се осигуряват за подпомагане на дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност, и се определят за бюджетна година на базата на разработени от общинските и държавните детските градини и училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на децата и учениците. Целта на проектите е укрепване на нагласите и създаване на мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

С предоставянето на средствата се осигурява финансовият ресурс за изплащане на сумите по одобрените проекти за физическо възпитание и спорт за 2019 година. 

От тези средства 41 783 лв влизат в област Ловеч. Община Ловеч ще получи най-голямата сума – 13 575 лв, 8002 лв отиват за Троян, 7207 отиват в община Луковит, 6121 лв за Тетевен. Общините Ябланица и Угърчин ще получат съответно по 3058 лв и 1939 лв, а Априлци и Летница съответно по 659 лв и 1222 лв.

Реклама

Реклама