Македонци на работна среща в Тетевен

Реклама

Община Тетевен посрещна представители от община Радовиш, Република Северна Македония. Тяхната визита бе част от дейностите, свързани с проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“. Проектът е финансиран от ЕС по Програма „Европа на гражданите“, направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“, мярка „Побратимени градове“.

През 2018 г. Община Тетевен подписа Меморандум за сътрудничество и приятелство с Община Радовиш. Част от общите дейности в обхвата на сътрудничеството е кандидатстването по общи проекти, финансирани по европейски програми, какъвто е и проектът „Заедно създаваме по-добро бъдеще“.

В него се предвижда да участват около 370 души – представители на местната власт и местния бизнес от двете общини, младежки организации, експерти в сферата на образованието и младежките политики, участници в самодейни състави и представители на културни институции на побратимените общини.

Реклама

Добре дошли в Тетевен, изключително съм щастлива, че сте тук сред нас. Между нас вече е създадено едно много добро партньорство. Радвам се, че успяхме да спечелим този проект. Той наистина ще бъде от полза на двете общини. Сферите, в които ще работим са за младежите, образованието, бизнеса и културата. Надявам се проектът да бъде изпълнен успешно, каза д-р Мадлена Бояджиева – кмет на община Тетевен, в своето приветствие към гостите от Радовиш.

Провеждането на работната среща бе във връзка с организацията на бъдещите съвместни дейности по проекта през юли месец в Тетевен. В рамките на четири дни ще бъдат осъществени два дискусионни форума: бизнес форум – изложение и младежки дебат за бъдещето на Европа и европейските политики за младите хора. В първия форум участие ще вземат предприемачи, търговци, хотелиери, ресторантьори, земеделски производители и занаятчии, които ще обменят опит и идеи в сферата на предприемачеството, а във втория форум директори на училища, експерти и младежи ще изразят становище за европейските политики за образование и заетост на младите хора. Ще бъдат обменени полезни практики в двете общини в сферата на иновативното образование, дуално обучение, механизмите за приобщаващо образование. Самодейци от община Радовиш ще се включат и в традиционния за община Тетевен Празник на народния обичай и автентичната носия, провеждащ се в село Рибарица, като всички гости на фестивала ще имат възможност да присъстват на Вечер на македонския фолклор на 20.07.2019 г.

На срещата присъстваха Игор Чапов – експерт ,,Култура и спорт“, общ. Радовиш, Борче Панов“ – експерт ,,Образование“, общ. Радовиш, Кремена Димитрова – представител на организацията, управляваща проекта, Свилен Русинов – зам.-кмет на Община Тетевен, Валентина Николаева – Директор на дирекция „Специализирана администрация“, Цветелина Стоянова – секретар на Община Тетевен, експерти от общинска администрация, които ще работят по осъществяването на дейностите по проекта.

Реклама