Кметът на Тетевен представи отчет за 2018 в с.Черни Вит

Реклама

На 1-ви април в село Черни Вит д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Община Тетевен, представи Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. На събранието присъстваха Мария Стойчева – председател на ОбС Тетевен, Борис Врабевски и Свилен Русинов – зам.-кметове на Община Тетевен.

В Черни Вит събранието откри кметът на селото Цветослава Христова, която изложи пред събралите се какво е изградено през 2018 г., какви културни мероприятия са организирани и подробна информация около административната дейност на кметството. През изминалата година в селото е извършен основен ремонт на ул. „Хан Крум“, ,,Дели Пало“ и ,,Тако Толев“. Изградени са отводнителни решетки на няколко улици, извършен е основен ремонт на водосток към ул. ,,Васил Левски“ и др. За 2018 г. изразходените средства за основен ремонт са над 86 хил. лв., за текущи ремонти – 2 383 лв.

Д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, представи своя Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление за 2018 г. на жителите на селото. Кметът отбеляза факта, че Общината вече е излязла от списъка на МФ за общини в лошо финансово състояние и е изплатила всички просрочени задължения. Кметът обясни подробно за извършените ремонти на уличната и пътна инфраструктура и изпълнението на проектите, финансирани с европейски средства. Тя добави още, че значителен процент от бюджета на Общината се разпределя по селата. В инвестиционната програма за 2019 г. за село Черни Вит са предвидени 78 600 лв. за основен ремонт на улици, тротоарни настилки и др. Бюджетът на кметството за същата година е в размер на 78 хил. лв.

Реклама

На събранието бе обсъдено и състоянието на общинската болница, като Кметът на Тетевен заяви, че болницата е в добро финансово състояние, добре оборудвана и в нея работи квалифициран персонал, съгласно изискванията на медицинските стандарти.

Реклама