Кметът на Тетевен се срещна с жители на с. Бабинци

Реклама

На 3 април д-р Мадлена Бояджиева – Кмет на Община Тетевен, Борис Врабевски и Свилен Русинов – зам.-кметове на Община Тетевен, посетиха село Бабинци. Поводът за визитата бе представянето на Годишния отчет за изпълнението на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г.

Кметът на Бабинци – Сергей Манев, представи накратко своя отчет. През 2018 година за текущи ремонти са изразходени средства в размер на 16 хил. лв. Извършен е и ремонт на салона в сградата на кметството, която жителите на селото използват за различни поводи и празници.

Д-р Бояджиева представи подробни данни за извършеното през изминалата година във връзка с финансовото състояние на Общината, социалните услуги, образованието, откритите работни места, здравеопазването, изпълнението на европейски проекти и извършените ремонти на територията на цялата община. На срещата се обсъдиха и проблемите, свързани с пътя, свързващ Тетевен и Бабинци и че трябва да се търсят начини за финансиране за неговия основен ремонт. Д-р Бояджиева добави още, че детската градина и училището са със статут на защитени и на този етап няма опасност от закриването им.

Реклама

За село Бабинци през 2019 г. са предвидени средства за изграждане на безжична /Wi-Fi/ мрежа в местното училище, за текущи ремонти на улици и др.

Реклама