Успешно тече ремонтът на СУ ,,Георги Бенковски“ – гр. Тетевен

Реклама

Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева е проверила протичащите в момента ремонтни дейности на най-голямото училище в община Тетевен – СУ „Г. Бенковски“.

По време на огледа, тя отбеляза, че строителните работи се извършват в рамките на предвидения график.

За мен най – важното е ремонтните дейности да са качествени и да приключат в срок, за което ще продължа да извършвам непрекъснат контрол, подчерта д-р Бояджиева.

Реклама

Строителните дейности са част от реализацията на проект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“. Стойността на проекта е 1 247 120,66 лв. и е финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда дейности, свързани с прилагане на мерки за енергийна ефективност. Ще бъде извършено топлинно изолиране на външни стени; подмяна на съществуваща дограма и интериорни врати; цялостна подмяна на покривната конструкция и топлинно изолиране на основната сграда и физкултурния салон; подмяна на отоплителната инсталация, на електрическата инсталация, на осветителните тела с енергоспестяващи.

Предвидени са и мерки, свързани с конструктивно укрепване на физкултурния салон, с ремонтни дейности на основната сграда, мерки, свързани с достъпна среда и др.

Реклама