Лекция на тема „Превенция на кибертормоза“ се проведе в НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен

Реклама

На 7 май в конферентната зала на НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен се проведе лекционна среща с Любомир Тулев, водещ експерт по киберсигурност в „Аматас“. Събитието бе организирано от МКБППМН към Община Тетевен, Училищна комисия за ПППМН при НПГГСД, Координационен съвет за Противодействие на училищния тормоз в НПГГСД и Етична комисия към НПГГСД.

Темата на лекцията бе „Превенция на кибертормоза“, а на нея присъстваха ученици от 8-ми, 9-ти, и 11-ти клас, преподаватели по информатика и други.

Любомир Тулев стартира своята кариера като експерт по киберсигурност в специализирания сектор на ГДБОП-МВР за борба с онлайн незаконното съдържание, в това число и сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца. Участвал е в стотици международни киберразследвания в сътрудничество с ФБР, Европол, Интерпол и редица други чуждестранни правоохранителни органи.

Реклама

Реклама