Кметът на Тетевен: Скоро ще стартира проектът за ремонт на централния площад в Тетевен

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, подписа поредните два нови договора с Държавен фонд ,,Земеделие“, осигуряващи 100% безвъзмездна финансова помощ. Единият от тях е за ремонт на централния площад в града, а другият предвижда изграждане на спортна площадка в с. Български извор.

,,След успешното реализиране на Националната програма за енергийна ефективност, от която се възползваха близо 1000 души и обновяването на НПГГСД „С. Младенов“, ремонтирахме и редица малки и големи улици на територията на цялата община. В града обновихме и продължаваме да обновяваме централните улици, сменихме тротоарната настилка по улица „Христо Ботев“, срещу сградата на общинска администрация. В момента тече реновирането и на сградата на читалището и на СУ „Георги Бенковски“. Част от ул. „Иван Вазов“ след ремонта стана пешеходна зона, придоби европейски облик и придаде на Тетевен нова визия и излъчване, което беше поредното доказателство, че вървим в правилната посока – обновяване на основни улици в града и на централната градска част“ – коментира д-р Бояджиева по повод на последните проекти в общината.

Проектът за реконструкция, подобряване и благоустрояване на централния градски площад е на стойност 777 160,39 лв. Основните дейности предвиждат изграждането и оборудването на площада, поставяне на фонтан с водни ефекти и художествено осветление, които да допринесат за подобряването на централната градска част. Срокът за изпълнение на проекта е до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора.

Реклама

Проектът за изграждане на спортна площадка в с. Български извор е на стойност 96 969,99 лв. Основните дейности по този проект са свързани с изграждането и оборудването на спортна площадка с игрище за футбол, спортна секция с фитнес уреди на открито, в прилежащия терен на ОУ „В. Левски“ в с. Български извор. Срокът за изпълнение отново е до 36 месеца, считано от датата на подписване на договора.

И двата проекта са финансирани по Подмярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Реклама