Отбелязахме 143 години от гибелта на Сава Младенов

Реклама

На 21 юни НПГГСД ,,Сава Младенов“ – гр. Тетевен, отбеляза своя патронен празник и 143 години от гибелта на героя Сава Младенов. На лобното му място в Тетевен – м.Козница, традиционно се проведе възпоменателен митинг.

Да се преклонят пред героизма на Сава Младенов бяха: Мария Стойчева – Председател на ОбС-Тетевен, Борис Врабевски – зам.-кмет на Община Тетевен, Дияна Лалева – Главен експерт „Образование“, инж. Златина Каталиева – директор на НПГГСД ,,Сава Младенов“, учители, ученици, жители и гости на града.

Бяха поднесени венци и цветя в знак на почит, след което програмата продължи с пресъздаването на последните мигове от живота на войводата от учениците на НПГГСД ,,Сава Младенов“. Последни мигове на един достойно изживян живот с нестихващо ехо на думите: ,,Смъртта пред юнашките очи е нищо!“.

Реклама

Сава Младенов е сред най – доверените хора на Левски в неговите агитации. Придружава го в първата и в по-късните му обиколки из България за образуването на Тайния революционен вътрешен комитет. Не на последно място става четник в Ботевата чета.

Реклама