Председателят на Синдиката на българските учители посети Тетевен

Реклама

На 25 юни 2019 г. Д.ик.н. Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители, най-големият синдикат в България, основен член на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и главен коректив на българската образователна система, се срещна с председателя на Общински Съвет – Тетевен Мария Стойчева, зам.-кмета на Община Тетевен – Свилен Русинов и Главния експерт „Образование“ в Община Тетевен – Диана Лалева. На срещата присъстваха още Еленко Начев – Началник на Регионално управление на образованието – Ловеч, Куман Куманов – Председател на Общински съвет на СБУ в Тетевен и доц. д-р Божидара Кривирадева.

Д.ик.н. Янка Такева се запозна със състоянието на Община Тетевен, изиска информация за броя на учениците, за състоянието на училищата и детските градини на територията й, увери се, че правата на пътуващите учители на територията на общината са защитени, Обсъди системите за дуално обучение, които се прилагат в ПГСЕУ – гр. Тетевен и СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен и изрази задоволство от сключения договор за дуално обучение между Община Тетевен и Националната ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен, който ще се реализира от есента на 2019 г., като отчете че това е пример, който ще сподели като изключително ценен и в МОН. Тя посочи, че намира слабост единствено в липсата на дофинансиране на детските градини и училищата, която за съжаление, е в резултат на изпълнение на оздравителния план на Общината, но е убедена, че правилните стъпки се изпълняват и поздрави кмета на Общината, че функционира дежурна детска градина в летните месеци за улеснение на родителите.

Началникът на РУО – Ловеч не пропусна да отбележи, че на територията на Област Ловеч се намират 2 от общо 6-те гимназии със статут на национално значими училища, като едно е именно Националната ПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и това е голяма гордост на града. Д.ик.н. Янка Такева приветства и извършването на цялостни ремонти на горепосоченото училище и СУ „Г. Бенковски“ – гр. Тетевен, които са и гаранция за протичането на спокоен учебен процес, по-силна мотивация на образователните екипи за работа и стремеж на младежите към търсене на знания в предразполагаща учебна среда.

Реклама

Мария Стойчева посочи, че Общинска фондация „Тома Васильов“ не е спирала да подкрепя млади специалисти, които се обучават в дефицитни специалности и постоянно се търсят механизми за привличане на младите обратно в родните им места.

Обсъдено бе и състоянието на защитените училища в селата Черни Вит, Бабинци, Рибарица и Голям извор, които се развиват на ниво, включително и коефициентът за разпределяне на средствата за малките училища в общината, който тя намери за правилен. Д.ик.н. Янка Такева се увери и че на територията на общината работят млади учители, както в училищата, така и в детските градини, което е изключително голям успех, като сама подчерта, че когато се касае за образование София далеч не е България и в малките населени места учителите работят изключително добре и с мотивация, затова е и важно да се знае, че младите учители не са само в столицата.

Зам.-кметът Свилен Русинов поднесе на д.ик.н. Янка Такева плакет на Община Тетевен с благодарност за огромния й принос към българското образование и въвеждането на иновации в образователната система, утвърждаването на авторитета на учителската професия, защитата на правата и интересите на децата, учениците и учителите. Мария Стойчева пък поднесе стилен букет на председателя на СБУ. Д. ик.н. бе трогната от вниманието, но най-вече, след дългия разговор, оцени високо усилията на Община Тетевен и всички работещи в сферата на образованието на територията й, като подчерта, още веднъж че успехът в образованието е симбиоза между традиции и иновации.

По-късно Д.ик.н. Янка Такева, Еленко Начев и Зам.-кметът Свилен Русинов откриха Обучение по национална програма „Квалификация“ на Министерството на образованието, което се проведе от 25 до 26 юни в с. Рибарица. Началникът на РУО – Ловеч поднесе на д.ик.н Янка Такева плакет с благодарност за успешното сътрудничество и пожелания за здраве и успехи. Събитието събра директорите на всички училища на територията на област Ловеч.

Реклама