Община Тетевен отчете над 50 културни прояви през 2018

Реклама

През 2018 година се проведоха редица културни прояви, годишнини и чествания на територията на община Тетевен. Мероприятията бяха в съответствие с Културната програма за 2018 г. на Общината. Изразходените средства са на стойност 57 950 лв., които бяха разпределени за над 50 броя събития.

Одобреният от ОбС отчет за изпълнение културните прояви бе разделен в няколко категории: Национални и общински празници, годишнини и юбилейни чествания; християнски празници; други културни събития и инициативи.

С особен интерес премина честването на Празника на града, Историческата възстановка – Освобождението на Тетевен, Тържествената заря – проверка, посветена на 142–та годишнина от Епилога на Априлското въстание и гибелта на войводата Георги Бенковски и възпоменателният митинг в м. Костина, село Рибарица. Празникът на Тетевенската саламура се превърна в традиция за тетевенци, а Традиционният есенен панаир бе пълен с интересни събития за малки и големи. Празникът Сирни Заговезни също бе изпълнен с богата програма. Проведоха се научна конференция на тема ,,Учебното дело в Тетевен“ и научна конференция, посветена на събитията от преди 1300 години. Бе открита изложба на тема ,,Кан Тервел – спасителят на Европа от исляма“ и изложба на Полския институт в София със забележителности, включени в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Сред културните прояви бяха още Европейските дни на художествените занаяти, Празникът на народната носия и обичаи в село Рибарица, Традиционният общински събор на народното творчество в село Черни Вит, Дни на планинската вода, концерти на известни изпълнители, сред които Тони Димитрова, Стенли, Христо Косашки и други.

Реклама

Културният живот в община Тетевен бе с активното участие на читалищата и младите хора от всички населени места.

Заложените събития бяха организирани, реализирани и финансово обезпечени от бюджета на Общината и спонсори. Всяко събитие бе отразявано на официалния сайт на Община Тетевен и редица регионални и национални медии.

Реклама