Започна ремонтът на СУ ,,Георги Бенковски“ – гр. Тетевен

Реклама

Започна ремонтът на още едно училище в община Тетевен. Строителните дейности са част от реализацията на проект „Ремонт на СУ „Георги Бенковски“ – гр. Тетевен“. Стойността на проекта е 1 247 120,66 лв. и е финансиран по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

Проектът предвижда дейности, свързани с прилагане на мерки за енергийна ефективност. Ще бъде извършено топлинно изолиране на външни стени; подмяна на съществуваща дограма и интериорни врати; цялостна подмяна на покривната конструкция и топлинно изолиране на основната сграда и физкултурния салон; подмяна на отоплителната инсталация, на електрическата инсталация, на осветителните тела с енергоспестяващи.

Предвидени са и мерки, свързани с конструктивно укрепване на физкултурния салон, с ремонтни дейности на основната сграда, мерки, свързани с достъпна среда и др.

Реклама

СУ ,,Георги Бенковски“ – гр. Тетевен е най-голямото училище на територията на общината и в него в момента учат 431 ученика, обучаващи се общо в 21 паралелки. Тетевенската гимназия предлага прием след седми клас: Паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки с интензивно изучаване на английски език“; Професия „Финансист“ специалност “Застрахователно и осигурително дело” с разширено изучаване на английски език; Професия „Хотелиер“ специалност “Организация на хотелиерството” с разширено изучаване на английски език.

Реклама